Oferujemy:

Instalacje elektryczne:

 • modernizacja i naprawa istniejących instalacji elektrycznych;

 • kompleksowe wykonawstwo nowych instalacji elektrycznych w domach, mieszkaniach, obiektach przemysłowych oraz handlowych;

 • instalacje oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne;

 • połączenia wyrównawcze.

 • domofonowe i wideodomofonowe;

 • alarmowe i kontroli dostępu;

 • telewizja przemysłowa-monitoring;

 • instalacje antenowe TV-SAT, DVBT;

 • instalacje telefoniczne.

 • tradycyjne instalacje odgromowe

 

Pomiary elektryczne:

• pomiar parametrów pętli zwarcia;

• pomiar rezystancji uziemień;

• pomiar parametrów wyłączników różnicowoprądowych RCD;

• pomiar rezystancji izolacji;

• pomiar napięcia oraz spadków napięć;

Instalacje Przemysłowe:

 • modernizacje maszyn przemysłowych;

 • projektowanie oraz dobór elementów układów sterowania maszyn;

 • usuwanie awarii maszyn przemysłowych;

 

 

 

Systemy monitoringu stanu maszyn typu MES:

• instalacja, wdrażanie systemu mes w małych i średnich firmach;

• dobór i konfiguracja potrzebnego sprzętu;